Trycksaker

 

 

  


Det tryckta ordet och bilden kan vara i en upplaga på 100 ex. eller 500 000 ex. det spelar egentligen

ingen roll. Informationen i det måste ändå uppfattas rätt av den som läser budskapen och även ser färg

och form. TBP arbetar idag mest med trycksaker där färdiga pdf filer levereras till tryckerier där upplagorna kan vara 500 000ex. Då är det pdf-filer som gäller med rätt information. Det är det vi levererar.Produktion

TBP arbetar idag i macintosh miljö med flatbäddscanner och digitalkamera vid fotografering av produkter.

Förfarandet vid produktion är lite olika, då vissa arbeten som görs är klara för tryck på en gång, medan

andra behöver en del justeringar. Kunden vill se en digital utskrift som ligger så nära tryckresultatet som

möjligt. Där upptäcker man bilder som ser bra ut på skärm men som kan få en hel trycksak att falla ihop

och irritera en till vansinne. I vår kontroll av dokumenten går vi igenom bilder, färgjusterar och tittar så

att inga felaktiga filformat förekommer, givetvis kontrolleras dokumentet med information om svällning

och andra felkällor. Vi kan göra det mesta från att göra vattnet lite blåare till att låta Avicii Arena byta

plats med Scandinavium.


 OCH